Nieuwe klachtenregeling in de huisartspraktijk!

Per 1 januari 2016 is een nieuwe klachten en geschillen wet van kracht (de Wkkgz). De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als patiënten een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Zorgverleners kunnen meer leren van klachten en incidenten. Het doel van de Wkkgz is dan ook openheid en leren van klachten en incidenten, om zo samen de zorg te verbeteren.

Wij zijn van mening dat iedere klacht over uw zorgverlener gehoord moet worden. Wij nemen als huisartspraktijk iedere klacht uiterst serieus. We proberen zo snel mogelijk met u in gesprek te komen en we beloven ons daarbij kwetsbaar op te durven stellen. Immers, iedereen kan een fout maken.

Ga naar contact om meer te lezen over onze klachtenafhandeling.

Onze praktijk is rolstoelvriendelijk · Wij staan voor