Gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders

Als ouders uit elkaar gaan moet er veel geregeld worden en zijn er veel veranderingen. Vaak gaat dit in samenspraak. Helaas zijn er ook situaties waarin dit niet in harmonie verloopt.

Wij krijgen als huisartsenpraktijk regelmatig vragen van gescheiden ouders omtrent de behandeling van hun kind(eren). Hieronder geven wij uitleg over de manier waarop wij omgaan met het verstrekken van informatie of het inzetten van behandelingen bij kinderen van gescheiden ouders. Conflicten tussen ouders mogen noodzakelijke behandeling van het kind niet in de weg staan. Ons uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.

Wat betekent dit in de praktijk?

Wij vragen u als ouders ons op de hoogte te brengen van uw onderlinge afspraken. Wij willen graag weten hoe het ouderlijk gezag toegekend is. Daarnaast horen wij graag wat u onderling heeft afgesproken mocht het nodig zijn dat uw kind een behandeling ondergaat of verwezen wordt voor aanvullend onderzoek of behandeling.

Voor de gewone eenvoudige huisartsgeneeskundige klachten gaan wij er vanuit, in het belang van uw kind, dat de ouder die op het spreekuur komt ook beslist namens de niet-aanwezige ouder. Hebben wij hier twijfel over, dan zullen we contact opnemen met de niet-aanwezige ouder. Bij ingrijpende behandelingen streven wij er naar beide ouders op de hoogte te brengen en toestemming te vragen, zolang dat medisch verantwoord is.
Wij zullen niet automatisch verslag uitbrengen wanneer er een bezoek aan de huisarts geweest is. U mag wel navraag doen en afhankelijk van de leeftijd van uw kind zullen wij informatie verstrekken. Zie hiervoor ook onderstaande uitgebreide toelichting.

Met deze afspraken kunnen wij uw kind de beste zorg bieden, terwijl wij zo veel mogelijk rekening houden met uw rechten als gezaghebbende ouder.

In de KNMG wegwijzer: 'Toestemming en informatie bij de behandeling van minderjargen' vind u een nadere toelichting op en onderbouwing van bovenstaande werkwijze. De KNMG is de Nederlandse artsenfederatie.

KNMG wegwijzer: Toestemming en informatie bij de behandeling van minderjarigen


Onze praktijk is rolstoelvriendelijk · Wij staan voor