Huisregels

Om ons werk goed te kunnen doen hebben we huisregels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden.

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m privacy. Aan de balie kunnen wij uw privacy niet garanderen
 • Wanneer u de Nederlandse of Engelse taal niet voldoende beheerst vragen wij u een tolk mee te nemen
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan maar mogen geen overlast veroorzaken
 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten (zie ook het privacyreglement op onze website)
 • Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan binnen de praktijk
 • Bezit van wapens is niet toegestaan binnen de praktijk
 • Zonder toestemming mogen er geen foto’s worden gemaakt of gefilmd
 • Roken is in het pand verboden
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen binnen het pand of het buitenterrein
 • Bij geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zullen we aangifte doen bij de politie
Onze praktijk is rolstoelvriendelijk · Wij staan voor