Patiënt enquête

Invullen enquête 2020

Eén keer in de drie jaar wordt er een enquête gehouden over het reilen en zeilen in onze praktijk en het functioneren van de huisartsen.
Het doel is om te weten te komen hoe tevreden u bent over de praktijk en over de huisartsen. En waar we, daar mogelijk, nog verbeterpunten kunnen doorvoeren. Wij willen u vragen om via onderstaande link (een van) de enquêtes in te vullen zodat we met de resultaten aan de slag kunnen. U kunt kiezen of u iets wilt invullen over de praktijk in het algemeen of specifiek over een van de huisartsen (beiden mag ook).
Bedankt alvast voor de moeite!

Voor de enquête voor de praktijk in het algemeen gebruikt u deze link:
https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=7557f5cc-8884-4c25-a17a-d385c1df4855

Voor de enquête voor huisarts Janneke Bressers gebruikt u deze link:
https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=1a4ba44a-ca2c-4a7c-bac5-5029dc83eb6f

Voor de enquête voor huisarts Jos van der Sande gebruikt u deze link:
https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=8ca96f2a-8ae8-418c-a227-77cbc7e3d191

Resultaten enquête 2017

Huisartspraktijk Vinkel is een gecertificeerde praktijk. Dat wil zeggen dat wij voorzien zijn van het NHG- keurmerk, verstrekt door de NPA (Nederlandse praktijk accreditering). Om dit keurmerk te kunnen behouden moeten we eens in de drie jaar een patiënt tevredenheidsonderzoek houden. Bij dit tevredenheidsonderzoek wordt zowel naar de tevredenheid over de huisartsen gekeken als naar de tevredenheid van het gebouw en de werkwijze van de praktijk zelf. De uitkomst van dit onderzoek wordt in procenten uitgedrukt en hoe meer procenten hoe hoger de score dus. Graag willen wij deze resultaten met u delen op onze website. Uiteraard is het leuk om deze cijfers met u te delen maar we vinden het nog belangrijker om de verbeterpunten die hier uitkomen daar waar mogelijk te verbeteren.

Tevredenheid gebouw: Wij krijgen van u een score van 90%.
Op het moment van het onderzoek was onze praktijk nog gevestigd in de Weerscheut. Deze uitslagen zijn dus ook niet meer van toepassing in het nieuwe pand maar we willen ze toch graag met u delen. U geeft aan dat de stoelen in de wachtkamer lekker vindt zitten en dat er voldoende speelruimte in de wachtkamer is. In de wachtkamer is voldoende licht en het klimaat is er aangenaam. Ook is er voldoende leesmateriaal. Het gebouw is wel toe aan een opknapbeurt en de netheid en hygiëne kan beter. Ook privacy in de wachtkamer laat veel te wensen over i.v.m. de open balie. Het is mogelijk dat vertrouwelijke informatie op wordt gevangen door derden en dit is zeker niet de bedoeling. Op het onderdeel wordt dan ook 20% gescoord. Straks in het nieuwe pand zal er zeker een afgesloten balie zijn waardoor ook de privacy aan de balie gewaarborgd zal zijn.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid: Wij krijgen van u een score van 90%
Over het algemeen is er telefonische wachttijd van 2 minuten en voor spoed is de praktijk goed bereikbaar. De huisregels van de praktijk zijn op onze website te vinden en zijn duidelijk voor u. Bij het bellen van de praktijk geeft u aan dat u vaker dan één keer het antwoordapparaat krijgt als u ons probeert te bellen.

Spreekuurorganisatie: Wij krijgen van u een score van 90%
U geeft aan dat het spreekuur van de huisarts vaak goed op tijd loopt en dat u meestal op een geschikt moment voor u terecht kunt. Er is ook ruimte voor een dubbel consult en de huisarts is gemakkelijk te raadplegen. U krijgt niet geregeld een andere huisarts en de assistente is geen belemmering voor contact met de huisarts.

Voor het spreekuur inhoudelijk scoren wij 89%
U geeft aan dat u goed voorbereid wordt op wat u te wachten staat bij een specialist of ziekenhuis en u bent tevreden over de behulpzaamheid van de medewerkers. Indien u de huisarts persoonlijk wil spreken is hier voldoende gelegenheid voor.

Aandacht voor preventie: Wij krijgen van u een score van 50%
Er mag meer aandacht besteed worden een preventieve zorg en u heeft aangegeven dat de huisarts meer mag delegeren aan de praktijkondersteuner van de praktijk. Sinds begin 2019 zijn we weer voorzien van een volledige bezetting van een praktijkondersteuner Somatiek. Zij neemt vele zorg uit handen van de huisarts en zij kijkt ook naar de optimale mogelijkheden in het kader van preventie. Denk hierbij aan stoppen met roken en in kaart brengen van de risico`s van hart en vaatziekte.

Samenwerking met collega huisartsen: wij krijgen een score van u van 94%
U geeft aan dat de waarnemer goed op de hoogte is van uw medische problemen en dat deze ook goed geïnformeerd is over de behandeling.De vakanties van de huisartsen zijn goed aangegeven op de website. Een score van 73% wordt gegeven voor dat de 1e lijn zorg op de hoogte is van de behandeling.Met eerstelijnszorg worden o.a. Fysio, ergo, logopedie, thuiszorg en apotheek bedoeld.

Klachtenregelingen en inzage dossier: Wij krijgen van u een score van 81%
U weet waar u terecht kunt voor een klacht en heeft voldoende mogelijkheid om u gegevens in te zien.


Hieronder volgt een overzicht van de opmerkingen die patiënten onderaan de vragenlijst hebben gemaakt na het invullen van de vragenlijst voor het onderzoek.

- Ik vind het een fijne praktijk, houdt van de persoonlijke behandeling. Hier ben je een mens en geen nummer.
- Wij zijn sinds kort patiënt maar uitermate tevreden over de adequaatheid waarmee hier gewerkt wordt.
- Het vrije inloopspreekuur mag nooit veranderd worden, ook het avondspreekuur en het vroege vogelspreekuur niet.
- Fijne praktijk met een gemoedelijke sfeer!
- Praktijk is aan de kleine kant


Tevredenheid onderzoek huisartsen:
De huisartsen in de praktijk scoren tussen de 90 en 92%
Hoog wordt gescoord op veel tijd en aandacht voor de patiënt en dat er veel belangstelling is voor u. Er wordt goed geluisterd naar de patiënt en er is ook oog voor uw persoonlijke situatie. Er wordt duidelijk aangegeven door de huisarts wat het belang is van de onderzoeken en waarom het belangrijk is om het advies van de huisarts op te volgen. De huisarts wordt relatief weinig gestoord tijdens een consult en u geeft aan dat de consulten lang genoeg zijn. U ervaart het contact tijdens een ziekenhuisopname als prettig en meer dan voldoende. Waar wat lager op gescoord wordt is het meegeven van folders na een consult en er wordt tijdens een consult nauwelijks uitleg gegeven aan de hand van een demo. De huisartsenpraktijk komt hieruit op een score van 60%.


Samengevat: een score waar wij als praktijk zeer trots op zijn en tegelijkertijd ook weer meerdere verbeterpunten uit halen! Wij blijven namelijk als praktijk altijd streven naar verbetering waarin u als patiënt centraal staat. Ideeën en opmerkingen blijven dan ook altijd welkom en we hopen dat we samen met u deze mooie score vast mogen blijven houden en daar waar mogelijk kunnen verbeteren.

Onze praktijk is rolstoelvriendelijk · Wij staan voor