Praktijkondersteuning

Het huisartsenvak heeft de afgelopen vijftien jaar een flinke verandering ondergaan. Waar we als huisartsen voorheen vooral ziektes behandelden, zijn we nu steeds meer bezig met het begeleiden van mensen met (risico op) veelvoorkomende chronische ziektes; denk aan diabetes, COPD en psychische klachten. De focus ligt dus niet alleen op genezen maar ook op voorkomen of vroegtijdig signaleren. Speciaal opgeleide praktijkondersteuners helpen de huisarts hierbij, zodat er voldoende tijd voor alle patiënten is.
Bij ons in de praktijk hebben we een praktijkondersteuner voor mensen met lichamelijke klachten (POH-somatiek) en een praktijkondersteuner voor mensen met psychische klachten (POH-GGZ).
De volgende aandachtsgebieden behoren tot hun takenpakket.

Cardiovasculaire risicomanagement

 • Begeleiding van mensen die ooit een hart -en vaatziekte hebben doorgemaakt (zoals bijvoorbeeld een herseninfarct, hartinfarct of etalagebenen)
 • Het opsporen en behandelen van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Er is aandacht voor de behandeling van hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht.
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • De behandeling vindt altijd plaats in samenspraak met de huisarts.

Diabetes Mellitus type 2

 • Evaluatie van klachten passend bij diabetes, bespreken van de bloeduitslagen en leefstijl
 • Opstellen van een individueel zorgplan met als doel gezondheidsrisico's te beperken
 • Wij proberen u zo veel mogelijk de regie te geven over de aandoening.
 • Eens per jaar vindt controle plaats bij de huisarts (bij stabiele patiënten is dit ook bij de POH)

COPD/Astma

 • Onderzoek naar de diagnose COPD of astma door middel van longfunctieonderzoek
 • Begeleiding van mensen met de invaliderende chronische longaandoening COPD
 • Controle en begeleiding van mensen met astma
 • Begeleiding en instructies bij het gebruik van inhalatiemedicatie
 • Begeleiding bij stoppen met roken
 • Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen (bijvoorbeeld zuurstoftherapie)

Ouderenzorg

 • Kwetsbare ouderen hebben extra aandacht en begeleiding nodig.
 • De POH spoort kwetsbare ouderen op en begeleidt de zorg voor deze groep patiënten (in nauwe samenwerking met de huisarts)
 • Ze stelt een zorg-behandelplan op waarbij ze mantelzorgers en andere professionals betrekt
 • Minimaal 1x per jaar wordt de kwetsbare oudere besproken op een MDO (multidisciplinair overleg) waarbij ook een specialist ouderengeneeskunde aansluit
 • Er is extra aandacht voor lichamelijke aspecten (zoals eten, gewichtsverlies, vallen), psychische aspecten (zoals eenzaamheid, zingeving, depressie) en geheugenproblemen. Daarnaast wordt er kritisch naar het gebruik van medicatie gekeken

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • Wij merken als huisarts dat we vaak te weinig tijd hebben om mensen met psychische klachten goed te begeleiden. Lang niet altijd is een behandeltraject bij een psycholoog noodzakelijk. Om deze reden is de POH-GGZ in het leven geroepen. Ze begeleidt mensen met psychische klachten zoals depressie, angstklachten, burn-out, slecht slapen, relatieproblemen, disbalans klachten.
 • De POH-GGZ is geschoold om u met een aantal gesprekken en E-Health (online modules aangepast op uw situatie) weer richting te geven naar herstel.
 • De POH signaleert als er meer nodig is (bijvoorbeeld medicatie) en draagt zorg voor een verwijzing naar andere hulpverleners (o.a. werk, psycholoog, psychiater). Dit gebeurd altijd in nauwe afstemming met de huisarts.
Onze praktijk is rolstoelvriendelijk · Wij staan voor