Praktijkondersteuning

Het huisartsenvak heeft de afgelopen vijftien jaar een flinke verandering ondergaan. Waar we als huisartsen voorheen vooral ziektes behandelden, zijn we nu steeds meer bezig met het begeleiden van mensen met (risico op) veelvoorkomende chronische ziektes; denk aan diabetes, COPD en psychische klachten. De focus ligt dus niet alleen op genezen maar ook op voorkomen of vroegtijdig signaleren. Speciaal opgeleide praktijkondersteuners helpen de huisarts hierbij, zodat er voldoende tijd voor alle patiënten is.
Bij ons in de praktijk hebben we een praktijkondersteuner voor mensen met lichamelijke klachten (POH-somatiek) en een praktijkondersteuner voor mensen met psychische klachten (POH-GGZ).
De volgende aandachtsgebieden behoren tot hun takenpakket.

Cardiovasculaire risicomanagement

  • Begeleiding van mensen die ooit een hart -en vaatziekte hebben doorgemaakt (zoals bijvoorbeeld een herseninfarct, hartinfarct of etalagebenen)
  • Het opsporen en behandelen van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Er is aandacht voor de behandeling van hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht.Begeleiding bij het stoppen met roken

Diabetes Mellitus type 2

  • Samen met u wordt een individueel behandelplan opgesteld om uw suikerziekte zo optimaal mogelijk te behandelen en gezondheidsrisico's te beperken. Hierbij horen verschillende periodieke controles.

COPD/Astma

  • Onderzoek naar de diagnose COPD of astma door middel van longfunctieonderzoek
  • Begeleiding van patiënten met astma en COPD waarbij aandacht is voor gebruik van inhalatiemedicatie, leefstijl, stoppen met roken en ervaren beperkingen in het dagelijks leven.

Ouderenzorg

  • De zorg voor onze kwetsbare ouderen in de praktijk doen we met een team van zorgverleners (huisarts, praktijktondersteuner, thuiszorg, casemanager, specialist ouderengeneeskunde). De praktijkondersteuner of thuiszorg is het eerste aanspreekpunt. Wekelijks is er overleg tussen de huisarts en thuiszorg. Elke twee maanden komen we samen voor een multidisciplinair overleg (MDO).
  • Er is extra aandacht voor lichamelijke aspecten (zoals eten, gewichtsverlies, vallen), psychische aspecten (zoals eenzaamheid, zingeving, depressie) en geheugenproblemen. Daarnaast wordt er kritisch naar het gebruik van medicatie gekeken

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  • Wij merken als huisarts dat we vaak te weinig tijd hebben om mensen met psychische klachten goed te begeleiden. Lang niet altijd is een behandeltraject bij een psycholoog noodzakelijk. Om deze reden is de POH-GGZ in het leven geroepen. Ze begeleidt mensen met psychische klachten zoals depressie, angstklachten, burn-out, slecht slapen, relatieproblemen, disbalans klachten.
  • De POH-GGZ is geschoold om u met een aantal gesprekken en E-Health (online modules aangepast op uw situatie) weer richting te geven naar herstel.
  • De POH signaleert als er meer nodig is (bijvoorbeeld medicatie) en draagt zorg voor een verwijzing naar andere hulpverleners (o.a. werk, psycholoog, psychiater). Dit gebeurd altijd in nauwe afstemming met de huisarts.
Onze praktijk is rolstoelvriendelijk · Wij staan voor