Praktijkondersteuning

Het vak huisarts heeft de afgelopen vijftien jaar een flinke verandering ondergaan. Waar we als huisartsen voorheen vooral ziektes behandelden, zijn we nu steeds meer bezig met het begeleiden van mensen met (risico op) veelvoorkomende chronische ziektes; denk aan diabetes, COPD en psychische klachten. De focus ligt dus niet alleen op genezen maar ook op voorkomen of vroegtijdig signaleren. Speciaal opgeleide praktijkondersteuners helpen de huisarts hierbij, zodat er voldoende tijd voor alle patiënten is. Mario Schultz-Eltink werkt als praktijkondersteuner (afgekort POH - PraktijkOndersteunerHuisarts) GGZ. Nelleke van Kooten als praktijkondersteuner somatiek voor de volgende aandachtsgebieden:

Cardiovasculaire risicomanagement

 • Begeleidt mensen die ooit een hart -en vaatziekte hebben doorgemaakt (zoals bijvoorbeeld een herseninfarct, hartinfarct of etalagebenen);
 • Spoort daarnaast mensen op met een verhoogd risico op bovenstaande aandoeningen (hoge bloeddruk, roken, hoog cholesterol);
 • De behandeling vindt altijd plaats in samenspraak met de huisarts.

Diabetes Mellitus type 2

 • Evalueert samen met u uw klachten, suikerwaarden en leefstijl;
 • Eens per jaar vindt controle plaats bij de huisarts (bij stabiele patiënten is dit ook bij de POH);
 • Maakt samen met u een individueel zorgplan met als doel gezondheidsrisico's te beperken;
 • Wij proberen u zo veel mogelijk de regie te geven over de aandoening.

COPD/Astma

 • Begeleidt mensen met de invaliderende chronische longaandoening COPD;
 • Controleert patiënten met de ziekte astma;
 • Geeft uitleg over het beloop van uw ziekte, kijkt naar leefstijl (stoppen met roken), inhalatietechniek van de medicatie en biedt hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen (bijvoorbeeld zuurstoftherapie).

Ouderenzorg

 • Kwetsbare ouderen hebben extra aandacht en begeleiding nodig.
 • De POH spoort kwetsbare ouderen op en begeleidt de zorg voor deze groep patiënten (in nauwe samenwerking met de huisarts)
 • Ze stelt een zorg-behandelplan op waarbij ze mantelzorgers en andere professionals betrekt
 • Minimaal 1x per jaar wordt de kwetsbare oudere besproken op een MDO (multidisciplinair overleg) waarbij ook een specialist ouderengeneeskunde aansluit
 • Er is extra aandacht voor lichamelijke klachten (zoals eten, gewichtsverlies, vallen), psychische klachten (zoals eenzaamheid, zingeving, depressie) en geheugenproblemen. Daarnaast wordt er kritisch naar het gebruik van medicatie gekeken

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - Mario Schultz-Eltink

 • Wij merken als huisarts dat we vaak te weinig tijd hebben om mensen met psychische klachten goed te begeleiden. Lang niet altijd is een behandeltraject bij een psycholoog noodzakelijk. Voor mensen met klachten als depressie, spanningen of angsten, is de POH GGZ in het leven geroepen. Deze is geschoold om u met een aantal gesprekken en E-Health (online modules aangepast op uw situatie) weer richting te geven naar herstel.;
 • Signaleert als er meer nodig is (bijvoorbeeld medicatie) en draagt zorg voor een verwijzing naar andere hulpverleners (o.a. werk, psycholoog, psychiater).
Onze praktijk is rolstoelvriendelijk · Wij staan voor